Select Page
Skræddersyet CRM til jeres virksomhed.

Fleksibelt

I mange virksomheders tilfælde, og
måske jeres, vil grundmodulet været
tilstrækkeligt til jeres behov.
Fordelen er at det kan skræddersyes
til nøjagtig jeres virksomheds behov,
ønsker og arbejdsgange. Vi skal blot
vide lidt om jeres virksomhed og
hvilke ekstra moduler I kan have
behov for, hvorefter vi giver et tilbud
til jer for implementeringen af disse i
systemet.

Brugervenligt

SellerGroups CustomCRM er et
brugervenligt system, med en nem
struktur der giver jer et effektivt
overblik over jeres relation og kontakt
til kunderne.
Systemet består af et grundmodul
udviklet i tæt samarbejde med en
salgsorganisation. I grundmodulet får
I bl.a. adgang til et ordremodul,
kalender, dagsrapport, kørselsrapport
og markedsdata.

Værdiskabende

Med vores CustomCRM, vil I både
skabe værdi for jeres kunder og jer
selv. I vil hele tiden være opdateret
omking al kontakt med kunderne ift.
ordrer, kundeservice, salg mm.
Det vil derfor også være stort set
umuligt at misse et salg pga.
manglende opfølgning.
I organiserer selv jeres kendskab til
kunderne og får det optimale
overblik.